პარასკევი, 16.11.2018, 23:50
The Best Site Ever
მოგესალმები სტუმარი | RSS
საიტის მენიუ
სექციის კატეგორიები
ჩემი ფაილები [41]
ბრძნული გამონათქვამები [40]
ქართული ანდაზები [2]
ქართული ფრაზეოლოგიზმები [1]
აფორიზმები ,,ვეფხისტყაოსნიდან'' [1]
მეცნიერება [41]
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
მთავარი » ფაილები » ბრძნული გამონათქვამები

შოთა რუსთაველის ბრძნული გამონათქვამები
26.12.2009, 20:34
 • ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს თუნდა ხვადია


 • მძულს უგული სიყვარული, ხვევნა, კოცნა, მტლაშა–მტლუში.


 • გველსა ხვრელით ამოიყვანს ენა ტკბილად მოუბარი.


 • კოკასა შიგან რაცა სდგას, იგივე წარმოდინდების.


 • არ-დავიწყება მოყვრისა აროდეს გვიზამს ზიანსა.


 • ბოროტსა სძლია კეთილმან, არსება მისი გრძელია!


ეს არის რჩეული ციტატა. დააწკაპუნეთ აქ დამატებითი ინფორმაციისთვის.
 • რასაცა გასცემ შენია, რასც არა, დაკარგულია!


 • გრძელი სიტყვა მოკლედ ითქმის.


 • ვინ მოყვარესა არ ეძებს, იგი თავისა მტერია.


 • ზოგჯერ თქმა სჯობს არა-თქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების.


 • სჯობს სახელისა მოხვეჭა ყოველსა მოსახვეჭელსა.


 • სიცრუე და ორპირობა ავნებს ხორცსა, მერე სულსა.


 • თქმულა: „სიწყნარე გმობილი სჯობს სიჩქარესა ქებულსა!"


 • თუ ლხინი გვინდა ღმრთისაგან, ჭირიცა შევიწყნაროთა.


 • თუ ყვავი ვარდსა იშოვნის, თავი ბულბული ჰგონია.


 • სხვა სხვისა ომსა ბრძენია.


 • რაცა საქმე უსამართლო, ღმერთმან ვისმცა შეარჩინა?


 • ხამს მოყვარე მოყვრისათვის თავი ჭირსა არ დამრიდად,
  გულის მისცეს გულისათვის, სიყვარული გზად და ხიდად.


 • მსგავსი ყველაი მსგავსსა შობს, ესე ბრძენთაგან თქმულია.


 • მართლად იტყვის მოციქული: „შიში შეიქმს სიყვარულსა".


 • მტერი მტერსა ვერას ავნებს, რომე კაცი თავსა ივნებს.


 • რა ვარდმან მისი ყვავილი გაახმოს, დაამჭნაროსა,
  იგი წავა და სხვა მოვა ტურფასა საბაღნაროსა.


 • სჯობს უყოლობა კაცისა მომდურავისა ყოლასა.


 • ქმნა მართლისა სამართლისა ხესა შეიქმს ხმელსა ნედლად.


 • უმსგავსო საქმე ყოველი მოკლეა, მით ოხერია.


 • ასი ათასსა აჯობებს, თუ გამორჩევით მქმნელია.


 • სცთების და სცთების, სიკვდილსა ვინ არ მოელის წამისად.


 • რაცა ღმერთსა არა სწადდეს, არა საქმე არ იქმნების.


 • ვა, სოფელო, რაშიგან ხარ, რას გვაბრუნებ, რა ზნე გჭირსა.
  ყოვლი შენი მონდობილი ნიადაგმცა ჩემებრ ტირსა!
  სად წაიყვან სადაურსა, სად აღუფხვრი სადით ძირსა?!
  მაგრა ღმერთი არ გასწირავს კაცსა, შენგან განაწირსა.


 • ვერ დაიჭირავს სიკვდილსა გზა ვიწრო, ვერცა კლდოვანი;
  მისგან ყოველი გასწორდეს, სუსტი და ძალგულოვანი;
  ბოლოდ შეყარნეს მიწამან ერთგან მოყმე და მხცოვანი.
  სჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილი სახელოვანი!


 • დიდი ლხინია ჭირთა თქმა, თუ კაცსა მოუხდებოდეს.


 • თუ ლხინი გვინდა ღმრთისაგან, ჭირიცა შევიწყნაროთა.


 • მოყვარე მტერი ყოვლისა მტრისაგან უფრო მტერია,
არ მიენდობის გულითა, თუ კაცი მეცნიერია.


 • მარგალიტი არვის მიხვდეს უსასყიდლოდ, უვაჭრელად.


 • მას მკურნალმან რაგვარ ჰკურნოს, თუ არ უთხრას, რაცა სჭირდეს!


 • მაგრა თქმულა: „კარგის მქნელი კაცი ბოლოდ არ წახდების.


 • ნახეთ, თუ ოქრო რასა იქმს, კვერთხი ეშმაკთა ძირისა!


 • ნახეთ, თუ ოქრო რასა იქმს, კვერთხი ეშმაკთა ძირისა!


 • ოდეს კაცსა დაეჭიროს, მაშინ უნდა ძმა და თვისი.


 • მიეც გლახაკთა საჭურჭლე, ათავისუფლე მონები!


 • ოდეს ტურფა გაიეფდეს, აღარა ღირს არცა ჩირად.


 • რაც არა გწადდეს, იგი ქმენ, ნუ სდევ წადილთა ნებასა.


 • რაღაა იგი სინათლე, რასაცა ახლავს ბნელია?


 • ქმნა მართლისა სამართლისა ხესა შეიქმს ხმელსა ნედლად.


 • ჭირსა შიგან გამაგრება ასრე უნდა, ვით ქვიტკირსა.
  თავისისა ცნობისაგან ჩავარდების კაცი ჭირსა.


კატეგორია: ბრძნული გამონათქვამები | დაამატა: carlosi
ნანახია: 9089 | რამოტვირთვები: 0 | რეიტინგი: 3.8/17
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
შესვლის ფორმა
ძებნა
Copyright MyCorp © 2018